Safety First is geen loze kreet. In alle operationele handelingen is het veiligheidsbeleid tot in detail doorgevoerd. De consistente aanpak op dit gebied heeft er toe geresulteerd dat de chauffeurs van Schenk tot de best opgeleiden binnen de markt behoren.

kwaliteits- en veiligheidsbeleid

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid lééft bij Schenk Tanktransport. Alle vestigingen van Schenk Tanktransport zijn dan ook SQAS-gecertificeerd. Dit beoordelingssysteem geeft de garantie dat het vervoerende bedrijf voldoet aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Door te werken conform de SQAS-kwaliteitsnorm worden bedrijfsrisico's en gevaren geminimaliseerd. Tegelijkertijd worden de veiligheid en de kwaliteit van het uit te voeren werk geoptimaliseerd en gewaarborgd. Alle vestigingen van Schenk Tanktransport werken vanuit een geïntegreerd Kwaliteit Management Systeem. Dit Kwaliteit Management Systeem is de leidraad voor de kwaliteitsorganisatie, bestaande uit een kwaliteitsmanager, operationele supervisors en chauffeur trainers per land. Zij dragen samen zorg voor de waarborging en optimalisatie van een betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en veilige uitvoering van het transport.Bij Schenk Tanktransport wordt uitsluitend gewerkt met modern en jong transportmaterieel voorzien van alle benodigde veiligheids- en comfortsystemen.

Eigen Controleurs

Schenk heeft om de kwaliteit en de veiligheid van haar transporten de beschikking over meerdere eigen Operational Supervisors. De Operationele Supervisors voeren inspecties uit tijdens de laad- en loswerkzaamheden van onze chauffeurs. Zij ondersteunen en coachen de chauffeurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit vindt plaats middels zogenaamde Loss Prevention Observations (LPO) en uitgebreide controlelijsten. De chauffeurs krijgen feedback over de uitgevoerde LPO.

Opleidingen

Het opleiden en trainen van het personeel neemt een belangrijke plaats in bij Schenk. Vooral aan "Behaviour Based Safety" (BBS) wordt veel aandacht besteed.  
De werknemers, en met name de chauffeurs, zijn het visitekaartje van Schenk en de opdrachtgever. Om de kwaliteit van het transport op een hoog peil te houden wordt het personeel zowel intern als extern getraind. 

Bij indiensttreding worden de chauffeurs onderworpen aan een intensieve interne opleiding van minimaal drie weken onder leiding van een ervaren (mentor)chauffeur. 
Periodiek volgen de chauffeurs onder andere de volgende trainingen/opleidingen: 

- Defensief rijden (Smith en BBS) (CCV W 02-1 Rijoptimalisatie);
- Zuinig rijden/het nieuwe rijden (CCV W 02-1 Het nieuwe rijden (HNR));
- Incidentenbestrijding tankwagenchauffeur (CCV U 39-1 Techniek en veiligheid);
- Veilig rijden met trekker/oplegger (CCV U 22-1 Baantraining);
- (herhaling) ADR (CCV U 01-4 ADR en U 100-2 ADR verlenging);
- VCA (CCV U 05-2 VCA);
- Klantvriendelijkheid (CCV U 15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie).

Schenk Defensief rijden (CCV W 02-1 Rijoptimalisatie) is een door Schenk bij CCV gecertificeerde opleiding en verzorgt Schenk in eigen beheer met eigen instructeurs, de overige opleidingen worden door externe opleiders gegeven.

Schenk houdt ook rekening met de "Europese richtlijn vakbekwaamheid" waardoor iedere chauffeur elke vijf jaar minimaal 35 uur gecertificeerde bijscholing ontvangt. Kantoor- en werkplaatsmedewerkers worden in de gelegenheid gesteld om vakgerichte opleidingen en algemene trainingen te volgen. Zodoende wordt de ondersteuning achter de schermen op een hoog peil gehouden.